Stočno brašno

Kao nus proizvod mlevenja pšenice dobija se pšenično stočno brašno. U sastav pšeničnog stočnog brašna, pored mekinja ulaze primese mlinske pšenice: sitno i lomljeno pšenično zrno koje se usitnjava na određenu granulaciju. Stočno brašno sa našeg mlina koristi se direktno kao stočna hrana.

Pakujemo ga u vreće od 30kg

Stočno brašno

Vlaga: maks. 14%
Pepeo: maks. 6%
Protein: min. 14%
Skrob: min. 30%
Celuloza: maks. 10%

Zemlja porekla: Republika Srbija
Proizvedeno u skladu sa HACCP standardom
Čuvati u čistim, hladnim i suvim prostorijama, bez direktnog izlaganja svetlosti, zaštićeno od spoljnih uticaja.

Pakujemo ga u vreće od 30kg

Mlinski proizvodi

Stočno brašno

proizvodi i pakuje: DOO BMM - Mlin
Partizanska 101, 21241 Kać
Republika Srbija
Info tel.: 021/6212-083; 6211-121
e-mail: bmmlkac@eunet.rs
bmmkac@yahoo.com

kontaktirajte nas

za bilo koju vrstu informacija i pitanja