"B.M.M." D.O.O. Mlin Kać

garantovan kvalitet proizvoda i usluga

Poljoprivredna proizvodnja

"B.M.M." D.O.O. Mlin Kać

Odgovorno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom je garancija za dobar uspeh

"B.M.M." D.O.O. Mlin Kać se nalazi u središtu vojvođanske žitnice, osnovan je pre dve decenije na plodnoj južnobačkoj zemlji i danas predstavlja kompaniju sa zatvorenim krugom poljoprivredne proizvodnje. Pored sopstvene proizvodnje naše preduzeće se bavi kooperacijom u poljoprivredi i pruža usluge poljoprivrednim gazdinstvima.

Na našim poljima se uz najsavršenije poljoprivredne mašine proizvode:
kukuruz
soja
pšenica

S obzirom da se bavimo preradom pšenice, poseban akcenat se stavlja na njenu proizvodnju koja podrazumeva:
analizu zemljišta - čiji je cilj utvrđivanje potrebnih supstanci neophodnih za razvoj biljke
odabir kvalitetnih sorti namenjenih za mlinsku industriju
kvalitetnu pripremu zemljišta i setvu
prihranu - čiji je cilj da se odredi optimalna doza azota čime se ispunjava važan uslov za postizanje visokog prinosa i kvaliteta kod svake sorte.