Pogača od soje

Proizvod je dobijen presovanjem sojinog griza, odlikuje je nizak sadržaj ulja a visok sadržaj proteina. Bogato je vitaminom E, koji je najjači prirodni antioksidans, kao i lecitinom i holinom koji su neophodni za povoljan metabolizam masti, zdravlje jetre i centralnog nervnog sistema. Sojina pogača je izuzetno prijatnog ukusa i mirisa, karakteristična je njena rskavost.

Pakujemo ga u vreće od 40kg

Pogača od soje

Proizvod je dobijen presovanjem semena soje

Proizvod je namenjen za ishranu životinja

Sirovi proteini: min. 38%
Sirova mast: maks. 5%
Celuloza: maks. 9%
Vlaga: maks. 12%
Pepeo: maks. 8%
Aktivnost ureaze maks. 0,5 (mg N/g) / min.

Kvalitet kontroliše: Naučni institut za prehrambene tehnologije (FINS) Novi Sad
Boja: Žuta do smeđa
Način čuvanja: na suvom, tamnom i hladnom mestu.

Pakujemo ga u vreće od 40kg

Pogača od soje

Uvođenjem sojine pogače u smeše za ishranu domaćih životinja dobijaju se do 10% bolji proizvodni rezultati (prirast, broj i masa jaja, mleka, a popravljaju se i reproduktivna svojstva). Istovremeno utrošak hrane po jedinici proizvoda (konverzija) takođe se smanjuje. Kod krava u laktaciji ekstrudiranjem se postiže veći udeo tzv. "by pass" proteina koji kroz preželuce prolaze nepromenjeni i bolje se koriste u tankim crevima. Sve nedvosmisleno ukazuje na ekonomsku opravdanost uvođenja sojine pogače u obroke domaćih životinja.

Sojina pogača je izuzetno prijatnog ukusa i mirisa, karakteristična je njena rskavost. Ima izvrsnu usipnost u koševe, silose i hranilice, zahvaljujući niskoj vlazi i granulisanoj strukturi, a pri manipulacijii prašina praktično ne postoji. Higijenski kvalitet ovog hraniva je odličan jer je u procesu ekstruzionog presovanja došlo do delimične sterilizacije i sa sigurnošću se može reći da su eliminisane sve vegetativne forme mikroorganizama.

Proizvodi od soje

Pogača od soje

proizvodi i pakuje: DOO BMM - Mlin
Partizanska 101, 21241 Kać
Republika Srbija
Info tel.: 021/6212-083; 6211-121
e-mail: bmmlkac@eunet.rs
bmmkac@yahoo.com

kontaktirajte nas

za bilo koju vrstu informacija i pitanja