Ekstrudirani punomasni sojin griz

Punomasni sojin griz je proizvod dobijen ekstrudiranjem sojinog zrna, naš griz je izuzetnog kvaliteta zato što se prerađuje kvalitetno sojino zrno, koje je dobro očišćeno i pripremljeno za preradu.
Koristi se kao komponenta za izradu koncetrata za ishranu životinja.

Pakujemo ga u vreće od 40kg

Ekstrudirani punomasni sojin griz

Sadržaj vlage: maks. 8%
Sadržaj proteina: min. 38%
Sadržaj celuloza: maks. 4,5%
Sadržaj ulja: min. 18%
Sadržaj pepela: maks. 5,5%
Aktivnost ureaze maks. 0,4 (mg N/g) / min.

Kvalitet kontroliše: Naučni institut za prehrambene tehnologije (FINS) Novi Sad
Boja: Žuta do smeđa
Miris: bez užeglosti, svojstven brašnu soje
Način čuvanja: na suvom, tamnom i hladnom mestu.

Pakujemo ga u vreće od 40kg

Ekstrudirani punomasni sojin griz

proizvodi i pakuje: DOO BMM - Mlin
Partizanska 101, 21241 Kać
Republika Srbija
Info tel.: 021/6212-083; 6211-121
e-mail: bmmlkac@eunet.rs
bmmkac@yahoo.com

kontaktirajte nas

za bilo koju vrstu informacija i pitanja